Hefyd yn cael eu hurddo ar faes y brifwyl yn Nhregaron oedd Ruth Hussey, Delwyn Sion a Cledwyn Ashford.

Source Link > Urddo Mark Drakeford and Huw Edwards in Orsedd