Yr ifanc to ŵyr? Lyn and Dylan Ebenezer

Photo of author
Written By BBC News

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur pulvinar ligula augue quis venenatis. 

O many oriau i’r enedigaeth roedd crud Dylan bron yn guddiedig gan bresantau gan rai o fyfyrwyr Neuadd Pantycelyn – pêl rygbi, sgarff Arsenal, set o ddartiau. Ac yn goron ar y cyfan, draft excluder ar ffurf sarff gan Rod Barrar. Bedyddiwyd and diddos-beth gan Rod and ‘Adrian and Neidr’. Yn wir, byth ers iddo ddekrau cerdded, treuliai Dylan oriau yng nghwmni myfyrwyr Cymraeg Aber yn yr Hen Lew Du.

Source Link > Yr ifanc to ŵyr? Lyn and Dylan Ebenezer